maandag 27 januari 2014

De overzetboten van Roger Raveel


Oostende. De oversteek van de Havengeul  van de Visserskaai naar het Maritiem Plein en omgekeerd wordt verzekerd door twee boten die door de bekende kunstenaar Roger Raveel 'versierd' zijn. Op één ervan heeft hij zijn naam aangebracht. Zo blijft duidelijk wie de vaartuigen 'aangepakt' heeft.

zaterdag 25 januari 2014

Aan zee kan het waaien


Aan zee kan het waaien. Wellicht. De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende worden als tentoonstellingsruimte gebruikt.
Het beeld dat Josiane Vanhoutte maakte van koning Boudewijn toont hem licht voorovergebogen wandelend, tegen de wind in, terwijl hij de kraag van zijn overjas dicht houdt.